Đào tạo con người tự chủ, sống hạnh phúc, làm hiệu quả

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất của Times School được đầu tư đồng bộ, đảm bảo tối ưu cho việc giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh Times School. Đặc biệt, trường đầu tư một phòng học STEAM và căn hộ dạng studio để học sinh thực hành.

Xem thêm
Nội dung chương trình

Chương trình giáo dục của Times School hiện đại và hội nhập, được xây dựng dựa trên chương trình quốc gia, bổ sung thêm các chương trình bản sắc, chương trình bổ trợ theo định hướng hội nhập quốc tế, nhằm hiện thực hóa triết lý giáo dục và giá trị cốt lõi của nhà trường

Xem thêm
Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên của Times School được lựa chọn kỹ càng và đào tạo nội bộ bài bản, theo hướng không chỉ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ mà còn yêu trẻ và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Giáo viên Times School thấm nhuần triết lý giáo dục, giá trị cốt lõi của nhà trường.

Xem thêm
Phương pháp giáo dục

Phương pháp giáo dục chủ đạo của Times School là phương pháp “Đồng kiến tạo”. Theo đó, kết quả học tập của học sinh là sản phẩm đồng kiến tạo của cả thầy và trò, còn sự trưởng thành của học sinh là kết quả đồng kiến tạo của gia đình và nhà trường.

Xem thêm

Triết lý và Giá trị

Triết lý giáo dục của Times School là “Đào tạo con người tự chủ, sống hạnh phúc, làm hiệu quả”. Bộ giá trị cốt lõi của Times School là “Chân – Thiện – Mỹ – Hòa”. Cùng với mô hình giáo dục khai phóng và văn hóa học đường “Hòa nhã & Chuyên nghiệp”, triết lý giáo dục và bộ giá trị cốt lõi trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của nhà trường.

Xem thêm

Tin tức & Sự kiện

Sự kiện sắp tới

16

Tháng 5

Tọa đàm “TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA TIMES SCHOOL”

Vì sao Times School lại chọn triết lý giáo dục này, và điều đó ảnh hưởng gì đến việc xây dựng chương trình, tuyển dụng giáo viên và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường? Và xa hơn, triết lý giáo dục này sẽ đóng vai trò gì cho sự trưởng thành của các học sinh tương lai của Times School?

Những câu hỏi này sẽ được làm sáng tỏ trong buổi tọa đàm “Triết lý giáo dục của Times School”…..

12

Tháng 4

Website Times School

Ngày 12/4/2020, Trường Tiểu học Times School chính thức công bố website của nhà trường. Tại đây, Quý phụ huynh có thể tìm hiểu các thông tin về chương trình giáo dục mà Times School sẽ triển khai.

Hỏi & Đáp

Ý nghĩa tên trường Times School?

Times trong Tiếng Anh có nghĩa là thời đại. Times School vì thế được những người sáng lập kỳ vọng sẽ trở thành ngôi trường của thời đại mới, đào tạo học sinh có đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm cách để có thể hội nhập tốt và làm chủ thời đại mới đang tới.

Xin giới thiệu thật ngắn về Times School?

Nếu phải giới thiệu thật ngắn gọn về Times School, thì đó là 5 nội dung sau:

Giáo dục khai phóng: Khai mở nhân tính – giải phóng tiềm năng

Với triết lý giáo dục: Đào tạo con người tự chủ, sống hạnh phúc, làm hiệu quả.

Bgiá trị cốt lõi: Chân – Thiện – Mỹ – Hòa.

Phương pháp giáo dục: Đồng kiến tạo.

Văn hóa học đường: Hòa nhã & Chuyên nghiệp.

Slogan của Times School có ý nghĩa gì?

Slogan của Times School là “ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI – SHAPING THE FUTURE. Đây là phẩm chất đặc trưng của nhà lãnh đạo.

Vì thế, năng lực chủ đạo mà Times School hướng đến cho học sinh của mình là năng lực lãnh đạo, thể hiện trước hết là khả năng tự chủ, tự lãnh đạo bản thân mình.

Times School có gì khác biệt?

Sự khác biệt của Times School thể hiện ở triết lý, giá trị và phương pháp giáo dục.

Ngoài ra, chương trình giáo dục của Times School cũng khác biệt. Cụ thể:

  • Ngoài chương trình giáo dục quốc gia, học sinh Times School được học thêm chương trình bản sắc của nhà trường gồm các môn Times Skills, Khám phá STEAM, Kỹ năng Đọc – Viết, Dự án cá nhân.
  • Chương trình Tiếng Anh của Times School gồm 3 bộ môn English, Math & Sciences để giúp học sinh rèn luyện Tiếng Anh trong các tình huống thực và hội nhập quốc tế.

 

Xem thêm

ĐÀO TẠO CON NGƯỜI TỰ CHỦ, SỐNG HẠNH PHÚC, LÀM HIỆU QUẢ.

Triết lý giáo dục Times School