Dịch vụ đưa đón bằng xe bus là dịch vụ tự chọn của phụ huynh, đáp ứng nhu cầu đưa đón các học sinh ở nhà xa, gia đình không có điều kiện đưa đón trực tiếp đến trường.

Dịch vụ xe bus được cung cấp tại điểm và tại nhà (nếu có thể).  Để sử dụng dịch vụ xe bus, gia đình cần đăng ký với nhà trường khi nhập học.

Mức phí và các điều khoản khi sử dụng xe bus được nhà trường gửi cho phụ huynh trong các tài liệu chuyên biệt.

Một số lưu ý cần thiết khi sử dụng xe bus của nhà trường như sau:

  • Để sử dụng dịch vụ xe bus, phụ huynh cần đăng ký và đóng phí với nhà vào đầu tháng. Khi vào năm học, nếu muốn sử dụng xe bus, phụ huynh cần đăng ký và đóng phí trước ngày 25 hàng tháng.
  • Phụ huynh cần đăng ký sử dụng xe bus tại điểm hay tại nhà. Nếu đăng ký tại nhà, nhà trường cần khảo sát tính khả thi và có thư trả lời riêng.
  • Nếu ngưng sử dụng dịch vụ, phụ huynh cần báo cho nhà trường biết trước ngày 25 của tháng trước. Việc ngưng dịch vụ xe bus sẽ được tính từ tháng kế tiếp.
  • Phụ huynh cần đưa con đến điểm đón ít nhất 5 phút trước giờ đón để đảm bảo lịch trình của xe.
  • Xe chỉ dừng tại điểm đón và điểm trả 1 phút để đón, trả học sinh. Quá 1 phút, xe sẽ chuyển bánh và phụ huynh phải tự túc đưa con đến trường hoặc đến điểm trả cuối cùng đón con về nhà.
  • Phụ huynh, học sinh, cô monitor và lái xe cần tuân thủ quy trình xe bus của nhà trường để đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh, nhân viên và lái xe của nhà trường.

Vào đầu năm học, hoặc khi cần thiết, nhà trường sẽ gửi và cập nhật các chi tiết về nội quy, quy trình liên quan đến xe bus cho học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh để thực hiện.