Tiếng Anh tăng cường

Ngoài các chương trình giáo dục chính quy và chương trình bản sắc, học sinh của Times School còn được học Tiếng Anh tăng cường với thời lượng 10 tiết/tuần, gồm 3 bộ môn: 

  • English (Tiếng Anh)
  • Mathematics (Toán)
  • Sciences (Khoa học)

Cụ thể: English có thời lượng 6 tiết/tuần  (50% số tiết do giáo viên bản ngữ dạy), Math & Science (Toán & Khoa học bằng Tiếng Anh) có thời lượng 4 tiết/tuần (do giáo viên Việt Nam dạy). 

Nhờ đó, học sinh có cơ hội được sử dụng Tiếng Anh vào trong các tình huống thực, thay vì chỉ học ngữ pháp và từ vựng như các chương trình Tiếng Anh thông thường. 

Phân bổ chương trình Tiếng Anh tăng cường được trình bày trong hình bên dưới:

Phân bổ chương trình Tiếng Anh tăng cường.

Chương trình bản sắc

Các chương trình bản sắc của Times School là các chương trình giáo dục chuyên biệt do HĐGD và đội ngũ chuyên gia xây dựng riêng cho Times School, bao gồm 4 bộ môn sau:

Khám phá STEAM

Môn học này sẽ giúp học sinh Times School có được kiến thức và kỹ năng làm việc trong lĩnh vực STEAM để hội nhập với thời đại mới. 

Chương trình môn Khám phá STEAM gồm 8 mô-đun trải rộng trong nhiều lĩnh vực, kết nối với nhau và phù hợp với lứa tuổi, và triển khai theo hướng trải nghiệm – thực hành.

Phân bổ chương trình được trình bày trong hình bên dưới: 

Phân bổ chương trình môn Khám phá STEAM.

Kỹ năng Times Skills

Môn học này sẽ giúp học sinh Times School có được kỹ năng tự lập, tự chủ trong cuộc sống cá nhân và một phần của cuộc sống gia đình. 

Chương trình môn Times Skills bao gồm 10 mô-đun kết nối chặt chẽ với nhau, hướng đến mục tiêu phát triển kỹ năng sống tự lập – tự chủ của học sinh.

Phân bổ chương trình môn học được trình bày trong hình bên dưới: 

Phân bổ chương trình môn Times Skills.

Kỹ năng Đọc – Viết

Môn học này giúp học sinh Times School phát triển kỹ năng tư duy, kỹ năng đọc, kỹ năng viết, kỹ năng thẩm định và đánh giá nhằm phát triển năng lực tự học và hình thành các phương pháp học phù hợp với cá nhân của mỗi học sinh. 

Môn học này, kết hợp với môn Dự án cá nhân, sẽ giúp Times School hiện thực hóa chương trình cá nhân hóa giáo dục theo mô hình giáo dục khai phóng. 

Phân bổ chương trình môn Kỹ năng Đọc – Viết được trình bày trong hình bên dưới: 

Phân bổ chương trình môn Kỹ năng Đọc – Viết.

Dự án cá nhân

Môn học này giúp học sinh Times School  tổ chức dự án học tập của cá nhân mình theo định hướng cá nhân hóa giáo dục, giúp giải phóng tốt nhất các tiềm năng của chính mình.

Môn học này gồm 6 mô-đun có liên hệ chặt chẽ với nhau, hướng đến mục tiêu phát triển các giá trị sống và  năng lực chuyên biệt của cá nhân mỗi học sinh theo mô hình giáo dục khai phóng. 

Phân bổ chương trình môn học Dự án cá nhân được trình bày trong hình bên dưới: 

Phân bổ chương trình môn Dự án cá nhân.

Chương trình giáo dục của cả 4 môn học bản sắc này của Times School được thiết kế theo hướng tích hợp với các môn học khác trong tổng thể chương trình, tạo thành một thể thống nhất, hướng đến mục tiêu hiện thực hóa triết lý giáo dục về “Đào tạo con người tự chủ, sống hạnh phúc, làm hiệu quả” và bộ giá trị cốt lõi “Chân – Thiện – Mỹ – Hòa” của nhà trường.

Times School tin rằng, với cấu trúc chương trình giáo dục như vậy, Times School sẽ mang đến cho học sinh của mình những trải nghiệm giáo dục thực tiễn và ý nghĩa.